"Нехай буде мій історик такий: безстрашний, непідкупний, незалежний, друг свободи слова та істини, який називає, як каже комічний поет, фігу фігою, а ночви - ночвами, не керується ні дружбою, ні ненавистю, не знає милосердя чи страху, не визнає авторитетів, справедливий суддя, доброзичливий до всіх настільки, щоб нікому не дати більше, ніж той заслуговує, у своїх працях чужоземець і людина, яка не має батьківщини, не визнає правил, окрім закону власної совісті, не зобов'язаний нікому у службі, байдужий до чужих оцінок, адже він говорить про події, які справді відбулися".
ЛУКІАН

середа, 25 грудня 2013 р.

НОВІТНЯ ІСТОРІЯ СУМСЬКОЇ ТОПОНІМІКИ


Колись, ще у добу пізньої "перестройки", зробив проект про перейменування та відновлення історичних назв вулиць у місті Суми, а за "помаранчевих" часів  суттєво його доопрацював. За цим проектом депутати міської ради на своїх сесіях перейменували вже 20 вулиць. (Особиста подяка міському голові Геннадію Мінаєву!). Хоча зараз, в період "ригіанальної" реакції, цей процес і призупинився, але будемо оптимістами.

СУМСЬКА ТОПОНІМІКА ЯК ПРОБЛЕМА
(пропозиції щодо перейменування назв вулиць)

Проблема назв вулиць у Сумах з точки зору стандартів «великої» політики може й справді видатись неактуальною. Але ми все ж таки наважуємось винести на обговорення небайдужих людей сумської громади проект перейменувань топонімічних назв нашого міста. І в цьому, як буде показано далі, є і своя логіка й свої аргументи. Відразу зазначимо, що це питання активно обговорювалось сумськими краєзнавцями (і не тільки) наприкінці 80-х – початку 90-х років, тепер уже ХХ століття. Тоді вийшло десятки статей у «Панорамі Сумщини», «Ленінській правді» (теперішній «Сумщині»), «Доброму дні». Але настали, як кажуть, інші часи і в результаті ми маємо лише поодинокі зміни у назвах вулиць. Ми також прекрасно розуміємо, що коли справа дійде до реалізації вже узгодженого проекту, то постануть нові проблеми – це, насамперед, фінансова, а також при прийнятті остаточного рішення дасть про себе знати ідеологічний чинник. Але починати все одно колись потрібно. Отже:І. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ

До 350-річчя заснування міста Суми пропонується перейменувати та відновити історичні назви частини вулиць а також майданів, провулків, проїздів і т.п. (далі – вулиць) нашого міста. Необхідність перейменування зумовлена наступними факторами:
1. Назви певних елементів культурного ландшафту населених пунктів творять своєрідне символічне середовище, які є не просто пустими знаками для позначуваних обєктів, але несуть у собі той енергетичний заряд, що змушує людину (найчастіше неусвідомлено) підпадати під духовний вплив таких символів. Через постійне перебування в їх силовому полі, сприймаючи їх як щось само собою зрозуміле, у людини формується відчуття спорідненості із названими обєктами. Мова йде про функціонування найтонших психологічних механізмів ототожнення індивідом себе із певним культурним ландшафтом (малою батьківщиною). Таким чином, топонімічні назви впливають на формування почуття, як місцевого, так і (опосередковано) загальнонаціонального патріотизму. Звідсіля і та увага, яка постійно надавалась національно свідомими громадянами суспільства проблемі найменування того окультуреного простору, що в ньому повсякдень перебуває людина. Варто нагадати хоча б ті «атаки на символи», що їх провели після приходу до влади французькі якобінці чи російські більшовики.
2. Незважаючи на величезні геополітичні, національні та культурні зміни, що відбулись у світі за останні 25 років (потрібно згадати такі епохальні події, як розпад світової комуністичної системи та здобуття Україною політичної незалежності), назви вулиць міста Суми до цього часу консервують у масовій свідомості образ типового провінційного міста Совєтського Союзу з його вулицями Комінтерну, 40-річчя Жовтня, Свердлова, газети «Правда», пров. Павлика Морозова і т.п. Вступаючи у відвертий конфлікт із сьогоднішніми реаліями, частина назв вулиць відображає:
– вузькопартійні цінності тоталітарної комуністичної ідеології;
– шовіністичні принципи моделі «єдіного совєтського народа», як прихованого варіанту ідеї «вєлікой русской нації»;
– космополітичні абстрактні ідеали.
Імена визначних діячів, що надавались вулицям –  це стандартний набір топонімічних назв для усього Совєтського Союзу, що представляють офіційну комуністичну ідеологію та російський великодержавний націоналізм. Якщо ж назвам вулиць надавались імена українських діячів, то лише із неполітичної сфери (культура, наука, почасти військова сфера), і знову ж – це дозволені, офіційно прийнятні імена, ті, що вписуються у концепцію нової соціальної спільноти – совєтського народу.
У назвах вулиць виразно проглядається російська шовіністична тенденція, яка чомусь офіційно подавалась як інтернаціоналізація, стирання національних ознак на шляху до комунізму і т.п. (приклад: у назвах сумських вулиць представлені троє українських вчених і сімнадцять російських, один український композитор і тринадцять російських, сорок два російських письменники і п'ятнадцять українських і багато інших подібних прикладів. Усього ж у Сумах 87 вулиць названо іменами російських діячів науки і культури і лише 23 – іменами українських).
Отже, чітко простежується факт невідповідності між частиною назв вулиць і сьогоднішніми українськими реаліями, що і спонукає нас запропонувати дискусію із цієї важливої проблеми у засобах масової інформації міста та в подальшому вийти з клопотанням перед міською радою про перейменування вулиць у місті Суми.
Метою перейменування є:
а) через нові назви вулиць та повернення старих відновити образ неповторної культурної та історичної індивідуальності нашого міста, як міста Слобідської України;
б) сприяти формуванню національної самосвідомості, особливо серед молодого покоління;
в) посилити механізми ідентифікації жителів міста зі своєю «малою батьківщиною».
3. Виходячи із вищеназваного пропонується:
·  Відновити історичні назви вулиць, в основному центра міста, що були перейменовані протягом 1920-1990 рр. (за вже зреалізованим принципом: вул. Леніна на вул. Соборну та Петропавлівську, вул. Фрунзе на вул. Воскресенську);
· Перейменувати назви вулиць, пов’язані з комуністичною ідеологією та її творцями й активними репрезентантами (наприклад: вулиці Рози Люксембург, Калініна, Кірова, Баумана, Урицького, Куйбишева і т. п.);
·  Перейменувати абсолютну більшість вулиць, яким дані імена «героїв громадянської війни» (наприклад: Чапаєва, Якіра, Лазо і т. п.), виходячи з тієї ідеї, що у братовбивчих громадянських війнах героїв не буває;
· Перекласти українською мовою деякі зрусифіковані назв вулиць (наприклад: пров. Весінній на Весняний, вул. Ковалевська на вул. Ковалівська, вул. Погранична на вул. Прикордонна, вулиці Продольні на Поздовжні тощо).
· Вулиці Петра Калнишевського та Михайла Грушевського перенести з району аеропорту ближче до центру міста, виходячи із рівня значущості цих постатей в історії українського народу.
Хочеться наголосити, що ні в якому разі не потрібно чіпати вулиці, пов’язані з іменами та подіями Великої Вітчизняної війни та діячами російської культури.
4. Назвам вулиць, що підлягають перейменуванню надавати імена відомих діячів культури, науки, політичної сфери, спорту за принципом ступеня вкоріненості у місцеве минуле: спочатку це повинні бути уродженці Сум або ті, чия діяльність пов’язана з нашим містом (приклад: полковник Гарасим Кондратьєв, Іван та Павло Харитоненки, Никанор Онацький, Микола Данько і т.п.), потім – знамениті уродженці Сумської області (приклад: Пантелеймон Куліш, Олександр Олесь, Микола Хвильовий і т.п.) і врешті відомі діячі всеукраїнського масштабу (приклад: Григорій Сковорода, В’ячеслав Чорновіл і т.п.) (Детальніше див.: ДОДАТОК ІІ).
Всього пропонується змінити назви більше, ніж 60-ти вулиць (майданів, провулків) із близько 612, що існують у Сумах на сьогоднішній день.

Якщо неможливо перейменувати й відновити історичні назви вулиць відразу, ми б пропонували здійснити цю операцію у три етапи. На першому етапі можливим було б відновити історичні назви вулиць в основному центру міста і перейменувати дві вулиці, надавши їм імена знакових для Сум історичних постатей – Гарасима Кондратьєва та Івана Харитоненка.


IІ. ТАБЛИЦЯ
пропозицій щодо перейменувань вулиць

№ п/п
Сучасна назва вулиці
Пропонована назва вулиці
ПЕРШИЙ ЕТАП
Відновлені назви
1
Жовтнева вул.
Покровська вул.
2
Піонерський пров.
Суханівський пров.
3
Червоноармійська вул.
Нижньо-Соборна вул.
4
Свердлова площа
Лучанська площа
5
Свердлова вул.
Лучанська вул.
6
Калініна вул.
Анненська вул.
7
Дзержинського пров.
Губенкова вул.
8
Бєлінського вул.
Безсмертний пров.
9
Свердлова пров.
Троїцький пров.
10
Кооперативна вул.
Нижньо-Воскресенська вул.
11
Горького вул.
Суджанська вул.
Перейменовані назви
12
Кірова вул.
Гарасима Кондратьєва вул.
13
Червонозоряна вул.
Івана Харитоненка вул.
ДРУГИЙ ЕТАП
Перейменовані назви
14
Урицького вул.
Олексія Береста вул.
15
Орджонікідзе вул.
Линтварьових вул.
16
Першотравнева вул.
Олександра Олеся вул.
17
Артема вул.
Конотопської битви вул.
18
Черепіна вул.
Героїв Крут вул.
19
Баумана пров.
Марусі Чурай пров.
20
Борців Революції вул.
Івана Мазепи вул.
21
Войкова вул.
Миколи Міхновського вул.
22
Володарського вул.
Симона Петлюри вул.
23
Воровського вул.
Ярослава Мудрого вул.
24
Димитрова вул.
Дмитра Багалія вул.
25
Енгельса вул.
Михайла Грушевського вул. (перенесена)
26
Комінтерну вул.
Володимира Великого вул.
27
Крупської вул.
Григорія Квітки-Основ’яненка вул.
28
Куйбишева вул.
Степана Таранушенка вул.
29
40 років КПУ вул.
Михайла Осадчого вул.
30
Паризької Комуни вул.
Бориса Грінченка вул.
31
Урицького пров.
Степана Тимошенка пров.
32
Халтуріна пров.
Софії Тихончук пров.
33
26 Бакинськи комісарів вул.
Василя Капніста вул.
34
Олеко Дундича вул.
Володимира Куца вул.
35
Пархоменка вул.
Давида Бурлюка вул.
36
Сергія Лазо вул.
Братів Кричевських вул.
37
Фурманова вул.
Олександра Потебні вул.
38
40 років Жовтня вул.
Пантелеймона Куліша вул.
39
Тельмана вул.
Олександра Лазаревського вул.
40
Павлика Морозова пров.
Олександри Деревської пров.
ТРЕТІЙ ЕТАП
41
Клари Цеткін вул.
Пилипа Морачевського вул.
42
Луначарського вул.
Миколи Мурашка вул.
43
Луначарського проїзд
Антона Лосенка проїзд
44
Воєводіна вул.
Івана Кавалерідзе вул.
45
Плеханова вул.
Бориса Гмирі вул.
46
Рози Люксембург вул.
Платона Воронька вул.
47
Матроса Желєзняка пров.
Георгія Нарбута пров.
48
Семашка вул.
Абрама Йоффе вул.
49
Орджонікідзе пров.
Миколи Василенка пров.
50
Воровського пров.
Євгена Адамцевича пров.
51
Матроса Желєзняка вул.
Бориса Антоненка-Давидовича вул.
52
Якіра вул.
Дмитра Бортнянського вул.
53
Щербакова вул.
Максима Березовського вул.
54
Баумана вул.
Миколи Хвильового вул.
55
Павлика Морозова вул.
Олега Ольжича вул.
56
Чапаєва вул.
Олександра Паліцина вул.
57
Котовського вул.
Семена Сапуна вул.
58
Радгоспна вул.
Олексія Алчевського вул.
59
Колгоспна вул.
Геннадія Петрова вул.
60
Червонопрапорна вул.
Никанора Онацького вул.
61
Комсомольська вул.
Миколи Данька вул.
62
Котовського пров
Семена Гулака-Артемовського пров.
63
Газети «Правда» пров.
Петра Калнишевського пров. (перенесений)
64
Комунарів вул.
Пилипа Орлика
65
Газети «Правда» вул.
Григорія Сковороди вул.
66
Червоноармійський пров.
В’ячеслава Чорновола пров.
67
Семашка пров.
Павла Зайцева пров.

ІІІ. РЕЗЕРВ
вулиць для подальших перейменувань
 1. Войкова пров.
 2. Володарського пров.
 3. 2 Воровського пров.
 4. Димитрова пров.
 5. Урицького проїзд
 6. Паризької Комуни пров.
Крім цього в Сумах є багато однакових назв вулиць, різниця між ними тільки у першій цифрі (приклади: сім вулиць Продольних, три Червонопрапорні і т.п.).

Таким чином, потреба у перейменуванні та відновленні історичних назв частини вулиць міста Суми є гостро необхідною як з точки зору національних і культурних інтересів місцевої громади, так й інтересів загальнонаціональних.
ДОДАТКИ

І. НАЗВИ ВУЛИЦЬ, ЯКІ ПРОПОНУЄТЬСЯ ПЕРЕЙМЕНУВАТИ

Назви вулиць, пов’язані із іменами діячів Комуністичної (більшовицької) партії та світового комуністичного руху, комуністичною символікою.

 1. Артема вул.
 2. Баумана вул.
 3. Баумана пров.
 4. Борців Революції вул.
 5. Войкова вул.
 6. Войкова пров.
 7. Володарського вул.
 8. Володарського пров.
 9. Воровського вул.
 10. Воровського пров.
 11. 2 Воровського пров.
 12. Газети «Правда» вул.
 13. Газети «Правда» пров.
 14. Дзержинського вул.
 15. Дзержинського пров.
 16. Димитрова вул.
 17. Димитрова пров.
 18. Енгельса вул.
 19. Калініна вул.
 20. Кірова вул.
 21. Комінтерну вул.
 22. Комунарів вул.
 23. Крупської вул.
 24. Куйбишева вул.
 25. 40 років КПУ вул.
 26. Черепіна вул.
 27. Халтуріна пров.
 28. Урицького вул.
 29. Урицького пров.
 30. Урицького проїзд
 31. Павлика Морозова вул.
 32. Павлика Морозова пров.
 33. Паризької Комуни вул.
 34. Паризької Комуни пров.
 35. Рози Люксембург вул.
 36. Свердлова вул.
 37. Свердлова площа
 38. Свердлова пров.
 39. Семашка вул.
 40. Семашка пров.
 41. Матроса Желєзняка вул.
 42. Матроса Желєзняка пров.
 43. Менжинського вул.
 44. Орджонікідзе вул.
 45. Орджонікідзе пров.
 46. Плеханова вул.
 47. Клари Цеткін вул.
 48. 40 років Жовтня вул.
 49. Тельмана вул.
 50. Луначарського вул.
 51. Луначарського проїзд
 52. Воєводіна вул.
 53. Воєводіна пров
 54. Якіра вул.
 55. Щербакова вул.

Назви вулиць, пов’язані із іменами «героїв» громадянської війни.

 1. 26 Бакинськи комісарів вул.
 2. Олеко Дундича вул.
 3. Пархоменка вул.
 4. Сергія Лазо вул.
 5. Фурманова вул.
 6. Чапаєва вул.
 7. Котовського вул.
 8. Котовського пров.

Назви вулиць, пов’язані із символікою комуністичної (радянської) доби.

 1. Піонерський пров.
 2. Червоноармійська вул.
 3. Червоноармійський пров.
 4. Червоногвардійська вул.
 5. 2 Червоногвардійська вул.
 6. Червоногвардійський пров.
 7. Червонозоряна вул.
 8. Червонопрапорна вул.
 9. 2 Червонопрапорна вул.
 10. 3 Червонопрапорна вул.
 11. Колгоспна вул.
 12. Радгоспна вул.
 13. Комсомольська вул.
 14. Комсомольський пров.
 15. Першотравнева вул.

УСЬОГО: 78 назвІІ. ІМЕНА ВИЗНАЧНИХ ДІЯЧІВ, ЩО ПРОПОНУЮТЬСЯ ДЛЯ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ

А. Імена відомих уродженців міста Суми та тих, чия діяльність пов’язана з Сумами

1.    Гарасим Кондратьєв (?-1701)–засновник м. Суми, козацький полковник.
2. Іван (1822-1891) Харитоненко – цукрозаводчик, меценат, благодійник.
3.   Никанор Онацький (1875-1937) – живописець, поет, мистецтвознавець, громадський діяч. Народився в с.Хоменкове Липоводолинського р-ну. Організатор та директор Сумського художнього музею. Розстріляний у 1937 році. Його імям і названо Сумський художній музей
4.    Микола Данько (1926-1993) – відомий сумський поет, дисидент.
5.    Линтварьови – родина поміщиків, благодійників, громадських діячів, лікарів, учителів. Мали маєток у с. Лука. Наприкінці ХІХ – поч. ХХ століття їх відвідували Чехов, Плещеєв, Котляревський, Воронцов.
6.    Геннадій Петров (1936-1996) – відомий сумський журналіст-краєзнавець, автор понад 1500 публікацій.
7. Олексій Алчевський (1835-1901) – відомий банкір, промисловець меценат. Ініціатор створення в Харкові «Громади». На його кошти були відкриті лікарні, бібліотеки, недільні школи в Сумах. Його ім’ям названо місто в Луганській області - Алчевськ. Народився в Сумах.
8.  Павло Зайцев (1886-1965) – професор, літературознавець, автор однієї із найвідоміших біографій Шевченка «Життя Тараса Шевченка». Член Української Центральної Ради. Підготував 16-и томне повне видання творів Шевченка (Варшава, 1934-1939). Викладав у Варшавському ун-ті, Українському вільному інституті (Мюнхен). Народився в м. Суми.
9.    Семен Сапун – діяч у сфері освіти, керівник ОУНівського підпілля в Сумах  у роки Другої світової війни. Спалений фашистами 20 лютого 1943 року.
10. Софія Тихончук – керівник першого антифашистського підпілля у Сумах. Вбита фашистами у грудні 1941 року.
11.  Петров Василь Степанович – двічі Герой Радянського Союзу, у 1941 році закінчив Сумське артилерійське училище.

Б. Імена відомих уродженців Сумської області

1. Олександр Олесь (Кандиба) (1878-1944) – поет, класик української літератури. Народився в м. Білопілля. В Сумах та Білопіллі йому встановлено меморіальні дошки, одна з вулиць у м. Білопіллі носить його ім'я.
2. Олег Ольжич (Кандиба) (1907-1944) – поет, політичний діяч. Син Олександра Олеся. Заступник голови Проводу ОУН. Закатований гестапівцями у фашистському концтаборі Заксенгаузен.
3.    Пантелеймон Куліш (1819-1897) – письменник, поет, громадський діяч, один із зачинателів українського національного відродження ХІХ – початку ХХ століття. Товариш Т.Шевченка, засновник Кирило-Мефодіївського товариства. Народився в с. Вороніж поблизу Шостки.
4. Микола Хвильовий (Фітільов) (1893-1933) – письменник, класик української літератури. Ідеолог української культури періоду «розстріляного відродження». Народився у м. Тростянці. У Тростянці та Харкові йому встановлені меморіальні дошки.
5. Максим Березовський (1745-1777) – композитор, співак. Основоположник церковного хорового концерту. Академік Болонської філармонійної академії. Класик російської та української музики. Народився в м. Глухів.
6.  Дмитро Бортнянський (1751-1825) – композитор, хоровий диригент. Класик російської та української музики. Народився в м. Глухів. Його імя носить Сумське вище училище мистецтв і культури. У Глухові встановлено памятник Бортнянському.
7. Борис Антоненко-Давидович (1899-1984) – письменник, класик української літератури. Організатор краєзнавчого музею в м. Охтирка (1921 р.). Був репресований. Народився в м. Ромни.
8.  Євген Адамцевич (1904-1972) – кобзар, відновив «Запорізький марш». Жив у Ромнах. В Ромнах йому встановлено меморіальну дошку.
9. Микола Василенко (1866-1935) – відомий український історик права, громадський і політичний діяч, академік Української АН. У 1918 році міністр освіти в уряді гетьмана Скоропадського. В 1921-1922 роках Президент Всеукраїнської академії наук (ВУАН). Ініціатор відкриття перших українських державних університетів у Києві та Кам’янці-Подільському. Народився в с. Есмань Глухівського р-ну.
10. Абрам Йоффе (1880-1960) – «батько радянської фізики», Герой соціалістичної праці. Народився в м. Ромни.
11. Георгій Нарбут (1886-1920) – художник. Один із найбільших графіків сучасності. Автор символіки УНР та ескізів українських грошових знаків – гривень. Ректор Української академії мистецтв. Автор «Української абетки». Народився на х. Нарбутівка поблизу Глухова.
12. Платон Воронько (1913-1988) – поет, класик української літератури. Лауреат Державної премії УРСР ім. Т. Шевченка.  Під час Великої Вітчизняної війни воював у партизанському з’єднанні С.А.Ковпака. Народився в с. Чернеччина Охтирського р-ну.
13. Борис Гмиря (1903-1969) – великий український співак., народний артист СРСР, лауреат Державної премії СРСР. У 2003 році на його честь випущена ювілейна монета номіналом у 2 гривні. Народився в м. Лебедин. У Лебединському педагогічному училищі відкрито кімнату-музей співака.
14. Іван Кавалерідзе (1887-1978) – відомий скульптор-авангардист, кінорежисер, драматург. Автор першого пам’ятника Т.Шевченку у м. Ромни, а також пам’ятника Шевченку в Сумах, Сковороді в с. Чорнухи Полтавської обл., Франку в Лубнах, Хмельницькому в Кобеляках та багатьох інших. Народився на Роменщині.
15. Антон Лосенко (1737-1773) – художник. Представник класицизму, родоначальник вітчизняного історичного живопису. Академік Петербурзької академії мистецтв. Народився  в м. Глухів.
16.  Микола Мурашко (1844-1909) –художник, педагог, громадський діяч. Засновник Київської рисувальної школи. Народився у Глухові.
17.   Пилип Морачевський (1806-1879) – поет-романтик, філолог, педагог. Працював викладачем математики Сумського повітового училища. Першим переклав українською мовою Євангеліє від Матвія. Уклав «Словарь малороссийского языка».
18. Олександр Лазаревський (1834-1902) – видатний український історик, археограф, краєзнавець, громадський діяч. Автор близько 450 наукових праць. Його праці переважно присвячені історії Гетьманщини 2-ї половини XVII-XVIII століть. Основоположник нового напрямку в історичній науці. У 1998 році Конотопська міська рада встановила премію ім. Лазаревського. У 20-і роки Конотопський музей також носив його імя. Народився в с. Гирівка Конотопського р-ну.
19.  Олександр Паліцин (1749-1816) – просвітитель, поет, громадський діяч. Народився на х. Попівка біля Сум. Засновник просвітницького гуртка «Попівська академія». Один із ініціаторів створення Харківського університету (1805) – першого в Україні. В с. Залізняку встановлено памятник на місці його поховання, проводяться традиційні Паліцинські читання.
20.  Дмитро Туптало (Дмитро Ростовський) (1651-1709) – церковний і громадський діяч, проповідник. Автор книги «Четьї-Мінеї». Стиль його проповідей став класичним зразком церковного ораторського мистецтва. Канонізований у 1754 році. Був ігуменом Глухівського Петропавлівського монастиря (1694-1697).
21.  Олександр Потебня (1835-1891) - мовознавець, фольклорист. Засновник психологічного напрямку у лінгвістиці на українському грунті. Член-кореспондент Петербурзької АН. Народився поблизу с. Гаврилівна Роменського повіту. Інститут мовознавства НАН України зараз носить його імя.
22. Василь (1873-1952) та Федір (1879-1947) Кричевські – відомі українські художники, організатори Української академії мистецтв. Василь як архітектор є творцем українського народного стилю, а як графік був автором проектів державного герба та печатки УНР, грошових банкнот. Федір у 1920-1922 роках був ректором Української академії мистецтв. Народились на Лебединщині.
23.  Давид Бурлюк (1882-1967) – поет-авангардист, художник. Відомий як лідер російського футуризму (маніфест «Пощечина общественному вкусу»). Деякі з його художніх полотен зберігаються і в Сумському художньому музеї. Один із чільних творців українського модернізму початку ХХ століття. Народився на Лебединщині (х. Семиротівка). Навчався в Сумській Олександрійській чоловічій гімназії.
24. Володимир Куц (1927-1975) - 2-кратний олімпійський чемпіон. Народився у с.Олексине Тростянецького р-ну.
25. Василь Капніст (1758-1823) – класик російської літератури («Ода на рабство», комедія «Ябеда»). Один з останніх українських автономістів ХVІІІ століття. Їздив до Прусії просити допомоги на випадок визвольної війни проти «московської тиранії». Приїздив у село Попівку, де спілкувався з Паліциним та Каразіним. Сім’я Капністів була власником маєтку в с. Михайлівка Лебединського повіту.
26. Степан Тимошенко (1878-1972) – видатний вчений-механік ХХ століття. Один із організаторів і перших академіків Всеукраїнської академії наук (ВУАН). Член Польської, Французької, Американської, Італійської АН, Королівського наукового т-ва у Лондоні. Іноземний член АН СССР. Основоположник школи технічної механіки в США. Імя Тимошенко присвоєно лабораторії технічної механіки Стенфордського у-ту. Народився в с. Шпотівці Конотопського р-ну.
27. Борис Грінченко (1863-1910) – відомий український культурний діяч, журналіст, письменник, перекладач. Один із лідерів українського національного руху кінця ХІХ – поч. ХХ століття. Народився на Сумщині (х. Вільховий Яр). Деякий час вчителював у с. Нижня Сироватка. Упорядник 4 томного «Словаря української мови».
28. Михайло Осадчий (1936-1994) - поет, прозаїк, доктор філологічних наук. Дисидент. Народився в селі Курмани Недригайлівського району.
29. Степан Таранушенко (1889-1976) - мистецтвознавець, історик архітектури, памятникознавець. Професор (1924). Був репресований. Відкрив кілька архітектурних шкіл. Автор біля 120 наукових публікацій. Народився в Лебедині.
30. Олексій Берест – Герой України, першим підняв Червоний прапор над фашистським рейхстагом. Народився на Охтирщині.

В. Знакові фігури всеукраїнського масштабу та історичні події в історичному розрізі

1. Григорій Сковорода (1722-1794) – великий український філософ. Під час своїх мандрівок не раз бував у Сумах, Лебедині, Боромлі, с. Попівка поблизу Сум., у с. Мала Чернеччина. Його імя носить Інститут філософії НАН України.
2.   Володимир Великий – Великий князь Київський (979-1015)
3.    Ярослав Мудрий – Великий князь Київський (1019-1054)
4.    В’ячеслав Чорновіл – політичний діяч, публіцист, Герой України.
5. Дмитро Багалій (1857-1932) – видатний український історик, праці якого присвячені в основному історії Слобідської України (в тому числі сучасній Сумській області), академік Всеукраїнської академії наук (ВУАН) ( з 1919).
6.   Семен Гулак-Артемовський – класик української музики, автор першої української опери «Запорожець за Дунаєм» (1863).
7.    Симон Петлюра (1879-1926) – публіцист, політичний діяч. Один із лідерів української нації під час національно-визвольних змагань 1917-1921 рр.
8. Григорій Квітка-Основ’яненко (1778-1843) – письменник, класик української літератури. Його життя і творчість дуже тісно пов’язані із територією сучасної Сумщини (особливо Глуховом і Конотопом). На матеріалах із життя містечка Конотоп написав одну із кращих своїх повістей – «Конотопська відьма».
9. Микола Міхновський (1873-1924) – юрист, громадський і політичний діяч, ідеолог відновлення незалежної української держави. У рефераті «Самостійна Україна» (1900 р.) вперше у Наддніпрянській Україні висунув гасло політичної незалежності України («Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від гір Карпатських аж по Кавказькі»).
10.  Іван Мазепа (бл. 1640-1709) – гетьман України. В останні роки свого життя прихильник відокремлення України від Московії.
11.   Пилип Орлик – Гетьман Війська Запорізького. За його гетьманування була прийнята перша українська конституція – «Пакти і Конституція законів та вольностей Війська Запорізького» (5 квітня 1710 року).

А також:
12.    Конотопської битви (1659 р.)
13.    Героїв Крут (1918 р.)
14.    Марусі ЧурайVІІ століття)

ВСЬОГО:              56 назв


Г. Повернення історичних назв вулицям центра міста

1.  Вул. Червоноармійську на вул. Нижньо-Соборну
2.  Площу Свердлова на майдан Лучанський
3.  Червона площа на майдан Український
4.  Вул. Жовтневу на вул. Покровську
5.  Пров. Піонерський на пров. Суханівський
6.  Пров. Дзержинського на вул. Губенкова
7.  Вул. Горького на вул. Суджанську
8.  Вул. Калініна на Анненську
9.  Свердлова пров. на Троїцький пров.
10. Бєлінського вул. на пров. Безсмертний

Д. Переклад українською мовою зрусифікованих назв

Вул. Августовська – Серпнева
Пров. Ковалевський – Ковалівський
Вул. Погранична – Прикордонна
Пров. Весінній – Весняний
Вулиці Продольні на Поздовжні

ІІІ. НАЙМАСШТАБНІШІ ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ
СУМСЬКИХ ВУЛИЦЬ У ХХ СТОЛІТТІ

1882 рік – рішенням міської думи вул. Московська була перейменована на вул. Соборну (свідчення Дмитра Кудінова).

ПОСТАНОВА
Сумського повітового виконкому від 5 липня 1920 року

п/п
Нова назва
Стара назва
1
Червона площа
Покровська площа
2
Тараса Шевченка вул.
Соборна вул.
3
Комунальний пров.
Монастирський пров.
4
Міліцейський пров.
Поліцейський пров.
5
Радянська вул.
Петропавлівська вул.
6
Пролетарська вул.
Дворянська вул.
7
Свободний пров.
Церковний пров.
8
ІІІ Інтернаціоналу вул.
Покровська вул.
9
Червоноармійська вул.
Троїцька вул.
10
Карла Лібкнехта вул.
Миколаївська вул.
11
Карла Маркса  вул.
Воскресенська вул.
12
Леніна вул.
Іллінська вул.
13
Троцького вул.
Суджанська вул.

1922 рік – Рішенням Президії Сумського виконкому від 27 серпня 1922 року провулок Поліцейський був перейменований у пров. товариша Грудова «вбитого бандитами».
                               <…> про перейменування у зв’язку з 5-річчям Жовтневої революції пров. Гімназійного у пров. К.С.М. (Комсомолу) (протокол № 40).
<…> – Рішення Президії Сумського повітового виконавчого комітету від 17 листопада 1922 року про перейменування Нижньо-Соборної вул. у вул. Червоноармійську, і пров. Соборного у пров. Червоноармійський (протокол № 41).

Перейменування періоду німецької окупації 1941-1943 рр.

№ п/п
Нова назва
Стара назва
1
Площа ім. Адольфа Гітлера
Червона площа
2
ім. фон Рейхенау вул.
Леніна вул.
3
фон Обстфельдер вул.
Фрунзе вул.
4
Українська площа
Червона площа
5
Антикомінтернівська вул.
Комінтерну вул.

1947 рік – Рішення Сумського міськвиконкому від 25 лютого 1947 р. про утворення вул. Щорса.
                                                                                                    <…> про утворення вул. Кутузова
                                                                                                        <…> про утворення вул. Кожедуба


1950 рік – Рішення Сумського міськвиконкому від 11 липня 1950 року про утворення вул. Тургенєва

РІШЕННЯ
Сумського міськвиконкому про перейменування
вулиць від 11 липня 1950 року

п/п
Нова назва
Стара назва
1
Слов’янська вул.
Братушкінська вул.
2
Слов’янський пров.
Братушкінський пров.
3
Пров. ім. Гастелло
Безсмертний пров.
4
Зелена вул.
Вигоно-Поселенська Засумки і Вигоно-Поселення Анненської
5
Урицького вул.
І Вигоно-Поселенська вул.
6
Грибоєдова вул.
ІІ Вигоно-Поселенська вул.
7
Декабристів вул.
Гарбузівська вул.
8
Громадянська вул.
Громадянський пров
9
Гоголя пров.
Гірчичів пров.
10
Добролюбова вул.
1-а Добровольна вул.
11
Руднєва вул.
2-а Добровольна вул.
12
Соціалістична вул.
3-я Добровольна вул.
13
Дем’яна Бєдного вул.
4-а Добровольна вул.
14
Добролюбова пров.
1-ий Добровольний пров.
15
Степна вул.
2-ий Добровольний пров.
16
Соціалістичний пров.
3-ій Добровольний пров.
17
Бєлінського вул.
Демиденківська вул.
18
Ковалівський пров.
Дрижин пров.
19
Кірова пров.
Дрижаків пров.
20
Дмитра Донського вул.
1-ий Капранівська вул.
21
Олександра Невського вул.
2-а Капраніваська вул.
22
Лєскова вул.
3-я Капранівська вул.
23
Реміснича вул.
1-а Колесниківська вул.
24
Салтикова-Щедріна вул.
2-а Колесниківська вул.
25
Тракторна вул.
3-я Колесниківська вул.
26
Раскової вул.
Кононенківська вул.
27
Раскової пров.
Кононенківський пров.
28
Крилова вул.
Клочковська вул.
29
Карла Маркса проспект
Кладбищенська вул.
30
Карла Маркса пров.
2-а Кладбищенська вул.
31
Володарського пров.
Костюківський пров.
32
Попова пров.
Книшевський пров.
33
1-ий Перекопський пров.
1-ий Крутковський пров.
34
2-ий Перекопський пров.
2-ий Крутковський пров.
35
Ватутіна пров.
Копиловський пров.
36
ім. Царина пров.
Лазарцівський пров.
37
Привокзальна вул.
Леваневського вул.
38
Супруна пров.
Линтварьовський пров.
39
Чайковського пров.
Матвіївський пров.
40
Вавілова вул.
Мамонівська вул.
41
Вавілова пров.
Мамонівський пров.
42
Мисливська вул.
1-а Новопоселенська вул.
43
Короленка вул.
2-а Новопоселенська вул.
44
Паралельна вул.
3-я Новопоселенська вул.
45
Прохідна вул.
4-а Новопоселенська вул.
46
Селищна вул.
5-а Новопоселенська вул.
47
Шота Руставелі вул.
6-а Новопоселенська вул.
48
Ніжинська вул.
7-а Ново поселенська вул.
49
Крайня вул.
8-а Новопоселенська вул.
50
Сергія Лазо вул.
1-ий Оболонський пров.
51
Плодовий пров.
2-ий Оболонський пров.
52
Цегельний пров.
3-ій Оболонський пров.
53
Крутий пров.
4-ий Оболонський пров.
54
Черняхівського пров.
Проектна вул.
55
Жуковського вул.
2-а Проектна вул.
56
Черняхівського пров.
Проектний пров.
57
Горького пров.
2-ий Проектний пров.
58
Річний пров.
Пашків пров.
59
Квітковий пров.
Пономаренківська вул.
60
Горького вул.
Суджанська вул.
61
Шкільна вул.
Свищанський пров.
62
Роменський пров.
Стрільниченський пров.
63
Стецьківський пров.
1-ий Стецьківський пров.
64
Чкалова пров.
2-ий Стецьківський пров.
65
Гризодубової пров.
3-ій Стецьківський пров.
66
Писарівський пров.
4-ий Стецьківський пров.
67
Хотінський пров.
5-ий Стецьківський пров.
68
Юнаківський пров.
6-ий Стецьківський пров.
69
Громадянська вул. (від вул. Кірова до вул. річки Стрілки)
Радянська площа
70
Богдана Хмельницького вул. (від вул. Кірова до Роменського шляху)
Радянська площа
71
Пархоменка вул.
Тараненківська вул.
72
Фабрична вул.
Філатовка
73
Червоногвардійський пров.
Шамраївський пров.
74
Псільський пров.
Юрченків пров.

РІШЕННЯ
Сумського міськвиконкому від 19 лютого 1952 року
про доповнення та уточнення у перейменуваннях вулиць
у розвитку рішень виконкому міськради №732 від 11 липня 1950 року.

п/п
Нова назва
Стара назва
1
Білопільський пров.
Білопільський тупик
2
Лєскова пров.
Безіменний пров.
3
Маяковського пров.
Бабичевський пров.
4
Новоселицький пров.
Бахметьєвський пров.
5
Червона площа
Базарна площа
6
Водний пров.
Бирченків пров.
7
Франка пров.
1-ий Боковий пров.
8
Озерний пров
2-ий Боковий пров.
9
Бєлінського вул.
Безсмертний пров.
10
Чекальна пров.
Бєлінського вул.
11
Володарського пров.
Володарського тупик
12
Військова вул.
Військовий пров.
13
Веретенівська вул.
1-а Веретенівська вул.
14
Слов’янська вул.
3-я Веретенівська і Шкільна вул.
15
Вавілова вул.
Вавілова вул. і Ярошевський пров.
16
Маленкова пров.
1-ий Гарбузівський пров.
17
Островського пров.
2-ий Гарбузівський пров.
18
Газети «Правда» пров.
Греччин пров.
19
Над’ярний пров.
Гірчичів пров.
20
Коцюбинського пров.
Гудимівський тупик
21
Добровольна вул.
1-а Добровольна вул.
22
Руднєва вул.
2-а Добровольна вул.
23
Добролюбова вул.
3-я Добровольна вул.
245
Перова вул.
4-а Добровольна вул.
25
Сєченова вул.
1-ий Добровольний пров.
26
Раскової вул.
2-ий Добровольний пров.
27
Шишкіна вул.
3-ій Добровольний пров.
28
Дзержинського вул.
включно з Медичним пров.
29
Тимірязєва пров.
Добровольний тупик
30
Капрановська вул.
1-а Капрановська вул.
31
Комсомольська вул.
Комсомольська і Роменська вул.
32
Леніна вул.
включно з Комсомольським пров.
33
Герцена вул.
Конвойний пров.
34
Червонозоряна вул.
Червонозоряна площа
35
Огарьова пров.
Казарменний пров.
36
Колгоспна вул.
Колгоспний пров.
37
Ново-Лепехівський пров.
Короткий пров.
38
Кривенківський пров.
Кривенківський тупик
39
Колесниківська вул.
3-я Колесниківська вул.
40
Осипенко вул. (частково)
Комінтерну вул.
41
Котовського пров.
Котовського тупик
42
Псільська вул. (закінчення)
Копиловський пров.
43
Лепехівська вул.
1-а Лепехівська вул.
44
Комінтерну вул.
2-а Лепехівська вул.
45
Дарвіна вул.
1-ий Лепехівський пров.
46
Нахімова вул.
2-ий Лепехівський пров.
47
Леваневського пров.
Линтварівський пров.
48
Червоноармійський пров.
Міліцейський пров.
49
Робоча вул. (частково)
Матвіївський пров.
50
Короленка вул.
Нова вул.
51
Сурикова пров.
На’ярний тупик
52
Тургенєва вул.
Ново-Засумська і Тургенєва вул.
53
Крилова вул.
3-ій Оболонський пров.
54
Пархоменка вул.
4-ий Оболонський пров.
55
Оболонська вул.
2-а Оболонь
56
Офіцерський пров.
Офіцерський тупик
57
Супруна пров.
Проектний пров.
58
Ушакова вул.
Прокольна вул.
59
Громадянський пров.
Пугачовський пров.
60
Вавілова пров.
Полибінський пров.
61
Павлова пров.
Павлова тупик
62
Белінського пров.
Поперечний пров.
63
Успенського вул.
Пономаренківський пров.
64
Роменська вул.
Роменський шлях
65
Комсомольський пров.
Стрільничанський пров.
66
Слобідська вул.
Слобідський пров.
67
Леніна пров.
Сурогінський пров.
68
Чкалова вул.
Стецьківський шлях
69
Тополянська вул.
Тополянський шлях
70
Льва Толстого пров.
Льва Толстого вул.
71
Льва Толстого вул.
Франка пров.
72
Горького площа
Холодногорська площа
73
Гастелло пров.
Чкалова тупик
74
Чайковського пров.
Чайковського вул.
75
Шишкарівський пров. (частково)
Офіцерська вул.

ВСЬОГО за цей період було перейменовано і уточнено назви 149 вулиць.

У місті Суми на 1952 рік у списку назв було 357 вулиць.

1951 рік – виконкому Сумської міської ради від 19 січня 1951 року про утворення провулку ім. Урицького (протокол № 4).
<…> – Рішення виконкому Сумської міської ради від 29 січня 1951 року про те, що вулиця прокладена між вул. Труда і вул. Холодногорською буде називатися вул. ім. Рози Люксембург (протокол № 5).
<…> – Рішення виконкому Сумської міської ради від 2 жовтня 1951 року про утворення в районі третьої Веретенівської вулиці нових: Шкільної, Попова, Тельмана, 26-ти Бакинських комісарів, Докучаєва, Семашка, Комінтурну (протокол № 39).
<…> – Рішення виконкому Сумської міської ради від 19 жовтня 1951 року про утворення нових вулиць: вул. Покришкіна, Авіаційного пров., Оборонного пров., вул. Грибоєдова, пров. Сєрова, пров. Декабристів, вул. Лисенка (протокол № 41).
<…> – Рішення виконкому Сумської міської ради від 17 лютого 1951 року про утворення між вул. Будьонного і пров. Пришибським провулку Будьонного (протокол № 7).
<…> – Рішення виконкому Сумської міської ради від 7 березня 1951 року про утворення північніше пров. Юнаківського вулиці Лесі Українки (протокол № 9).


ПРОТОКОЛ №28
засідання виконкому Сумської міськради
від 17 жовтня 1957 року

п/п
Нова назва
Стара назва
1
Київська вул.
Байдукова вул.
2
Зелена вул.
Бєлякова вул.
3
Комунарів вул.
Булгаріна вул.
4
Луганська вул.
Ворошилова вул.
5
Матроса Матюшенка вул.
Кожедуба вул.
6
Баумана вул.
Маленкова вул.
7
Ботанічна вул.
Ковпака вул.
8
Полтавська вул.
Мікояна вул.
9
Соколина вул.
Покришкіна вул.
10
Богацького вул.
Гризодубової вул.
11
Миру вул.
Ракоши вул.
12
40 років Жовтня вул.
Маресьєва вул.
13
Паризької Комуни вул.
Будьонного вул.
14
Айвазовського вул.
Малиновського вул.
15
Баумана пров.
Маленкова пров.
16
Айвазовського пров.
Малиновського пров.
17
Айвазовського проїзд
Малиновського проїзд

Вулиці перейменовуються у зв’язку з листом виконкому обласної Ради депутатів трудящих від 27 вересня 1957 року №25.
Справжня причина: розвінчання культу особи Сталіна, опозиція в Комуністичній партії політичному курсу М.Хрущова («і прімкнувшій к нім Шепілов»).


1958 рік – рішення засідання виконкому Сумської міської ради від 16 січня 1958 року про перейменування у зв’язку з входженням с. Баранівка до складу міста Суми вулиць і провулків, назви яких співпадають з  назвами вулиць у місті Сумах:

1)
№ п/п
Стара назва
Нова назва
1
Псільська вул.
Люби Шевцової вул.
2
Новопоселенська вул.
Одеська вул.
3
Шевченка вул.
Червонопрапорна вул.
4
Шевченка пров.
Червонопрапорний пров.
5
2-ий пров. ім. Шевченка
Панаса Мирного пров.
6
Шкільна вул.
Доватора вул.
7
1-ий Шкільний пров.
Піщанська вул.
8
2-ий Шкільний пров.
Доватора пров.
9
Кірова вул.
Севастопольська вул.
10
Першотравнева вул.
Народна вул.
11
Спортивна вул.
Фізкультурна вул.
12
Чапаєва вул.
Сталінградська вул.
13
Кооперативна вул.
Запотоцького вул.
14
Дачна вул.
Зарічна вул.

2)
Ті вулиці і провулки, які не мали назв назвати так:
 1. Привольний пров.
 2. Саксаганського пров.
 3. Народний пров.
 4. Лебедєва-Кумача пров.
 5. Баранівський пров.
 6. Піщанський пров.
 7. Сталінградський пров.
 8. Севастопольський пров.
 9. Дем’яна Бєдного пров.
 10. Ключова вул.
 11. Зарічний пров.
 12. Одеський пров.
 13. Нагорна вул
   3)  
   Вулицям Заозерній, Сєдова, Сосновій залишити попередні назви.ІV. НАЗВИ ВУЛИЦЬ ПОЧАТКУ ХХ СТ.,
ЩО ПЕРЕЙМЕНОВАНІ НА СУЧАСНІ

№ п/п
Сучасна назва
Назва на початку ХХ ст.
1
Кірова вул.
Лебединська вул.
2
Радянська (частина) вул.
Дрижаніський пров.
3
Гагаріна вул.
Кустовська вул.
4
Першотравнева вул.
Думська вул.
5
Кооперативна вул.
Нижньо-Воскресенська вул.
6
Бєлінського вул.
Безсмертний пров.
7
Пляжний пров.
Бирченків пров.
8
Червоноармійська вул.
Нижньо-Соборна вул.
9
Промисловий пров.
Псарівський пров.
10
Газети «Правда» пров.
Греччин пров.
11
Газети «Правда» вул.
Німецька вул.
12
Продольний пров.
Подольний пров.
13
Свердлова вул.
Лучанська вул.
14
Жовтнева вул.
Покровська вул.
15
Пушкіна вул.
Берестівська вул.
16
Першотравнева вул.
Новоселицька вул.
17
Борців Революції вул.
Тараненківський пров.
18
Успенського вул.
Пономаренківський пров.
19
Робітнича вул. (частково)
Матвіївський пров.
20
Робітнича вул. (частково)
Костюківська вул.
21
Степана Разіна вул.
Бережний пров.
22
Борців Революції вул. (частково)
Бахметенківський пров.
23
Комсомольська вул. (частково)
Супрунівська вул.
24
Шевченка вул.
Гриненківський пров.
25
Пролетарська вул. (частково)
Ковалівська вул.
26
Пролетарська вул. (частково)
Дворянська вул.
27
Якіра вул.
Митрофанівська вул.
28
Калініна вул.
Анненська вул.
29
Засумська вул., Макаренка вул.
Царина вул.
30
Комсомольська вул. (частково)
Роменська вул.
31
Вавілова пров.
Полибінський пров.
32
Суворова пров.
Майданівський пров.
33
Шкільна вул.
Свищанський пров.
34
Олега Кошового вул.
Грищенкова вул.
35
Вавілова вул. (частково)
Мамонівська вул.
36
Вавілова вул. (частково)
Ярошівський пров.
37
Антонова вул.
Реальна вул.
38
Огарьова пров.
Казарменна вул.
39
Дзержинського пров.
Губенкова вул.
40
Чугуївський пров.
Чугуєвецький пров.
41
Раскової вул. (частково)
Капранівська вул. (частково)
42
Панфілова вул.
Вигінна вул.
43
Праці вул.
Тюремна вул.
44
Горького вул.
Суджанська вул.
45
Павлова вул.
Демиденківська вул.
46
Гагаріна вул. (частково)
Картошки
47
Вільний пров. (частково)
Церковний пров
48
Металургів вул. (частково)
Білопільська вул.
49
Павлова вул.
Германовський пров.
50
Привокзальна вул. (частково)
Вокзальна вул.
51
Першотравнева вул. (частково)
Рибальченків пров.
52
Низовий пров.
Бабичівка
53
Айвазовського пров.
Павлівський пров.
54
Депутатська вул.
Капранівська вул. (частково)
55
Раскової вул. (частково)
Братушкінська вул.
56
Свердлова площа (частково)
Лучанський пров.
57
9-го Травня пров.
Безсмертний пров. (частково)
58
Рибалка вул.
Кладбищенська вул.
59
Інститутський пров.
Кондратьєвський пров.                                                                                                  
60
Ватутіна пров.
Копиловський пров.
61
Червоногвардійський пров.
Шамраївський пров.
62
Червонозоряна вул.
Духовний пров.
63
Лєскова пров.
Безіменний пров.
64
1-й Перекопський пров.
Крутьковський пров.
65
Новоселищний пров.
Бахметенківський пров.
66
Шкільна вул.
Кучуфчин пров.
67
Ковалівський пров.
Дрижин пров.
68
Сільський пров.
Юрченків пров.
69
Свердлова вул. (частково)
Лучанський пров. (частково)
70
Терезова пров.
Монастирський пров.
71
9-го Травня пров.
Сурогінський пров.
72
Піонерський пров.
Суханівський пров.
73
Стадіонний пров.
Піскуновський пров.
74
Над’ярний пров.
Гірчичів пров.
75
Реміснича вул.
Колесниківська вул.
76
Матросова вул.
Коперновська вул.
77
Рози Люксембург вул.
Кривенківська вул.
78
Сербська вул.
Новонімецька вул.
79
2-й Перекопський пров.
Перекопський пров.
80
Незалежності площа
Петровська площа
81
Червона площа
Покровська площа
82
Рилєєва пров.
Поперечний пров.
83
Даргомижського вул.
Сапухівка вул.
84
Енгельса вул.
Сінна вул.
85
Свердлова пров.
Троїцький пров.
86
Прокоф’єва вул.
Філатовська вул.


V. ВУЛИЦІ, ЩО ЗНИКЛИ

 1.  Бондарівщина вул.
 2. Гоголівська площа
 3. Дорошенкова вул.
 4. Жандармський пров.
 5. Засумська площа
 6. Іванківський пров.
 7. Іллінська площа
 8. Кладовищенський пров.
 9. Клочківська вул.
 10. Кононенківська вул.
 11. Кравченків пров.
 12. Краснянський пров.
 13. Криничний пров.
 14. Миколаївська вул. 
 15. Миколаївська площа
 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Новопоселенська вул.
 17. Павловська площа
 18. Пашків пров.
 19. Петропавлівський вигін
 20. Подольний пров.
 21. Покришкін пров.
 22. Симоненків Яр пров.
 23. Смирновський пров.
 24. Стронін пров.
 25. Троїцька площа
 26. Хворостянка вул.
 27. Церковний пров.
 28. Соборний пров.
 29. Поліцейський пров.
 30. Гімназійний пров.
 31. Вітовський пров.
 32. Холодногорська площа

VI. АНАЛІЗ НАЗВ ВУЛИЦЬ МІСТА СУМИ

Назви вулиць, пов’язані із іменами діячів Комуністичної (більшовицької) партії та світового комуністичного руху, комуністичною символікою

 1. Антонова вул.
 2. Артема вул.
 3. Баумана вул.
 4. Баумана пров
 5. Войкова вул.
 6. Войкова пров.
 7. Володарського вул.
 8. Володарського пров.
 9. Воровського вул.
 10. Воровського пров.
 11. 2 Воровського пров.
 12. Газети «Правда» вул.
 13. Газети «Правда» пров.
 14. Дзержинського вул.
 15. Дзержинського пров.
 16. Димитрова вул.
 17. Димитрова пров.
 18. Енгельса вул.
 19. Калініна вул.
 20. Кірова вул.
 21. Крупської вул.
 22. Куйбишева вул.
 23. 40 років КПУ вул.
 24. Черепіна вул.
 25. Урицького вул.
 26. Урицького пров.
 27. Урицького проїзд
 28. Павлика Морозова вул.
 29. Павлика Морозова пров.
 30. Рози Люксембург вул.
 31. Свердлова вул.
 32. Свердлова площа
 33. Свердлова пров.
 34. Семашка вул.
 35. Семашка пров.
 36. Матроса Желєзняка вул.
 37. Матроса Желєзняка пров.
 38. Менжинського вул.
 39. Орджонікідзе вул.
 40. Орджонікідзе пров.
 41. Плеханова вул.
 42. Клари Цеткін вул.
 43. 40 років Жовтня вул.
 44. Тельмана вул.
 45. Луначарського вул.
 46. Луначарського проїзд
 47. Воєводіна вул.
 48. Щербакова вул.
 49. Новонімецька вул.

Назви вулиць, пов’язані із символікою та знаковими постатями комуністичної (радянської) доби

 1. 8 Березня вул.
 2. 8 Березня пров.
 3. Ювілейна вул.
 4. Ювілейний пров.
 5. Братська вул.
 6. Громадянський пров.
 7. Дружби вул.
 8. Інтернаціоналістів вул.
 9. Миру вул.
 10. Молодіжна вул.
 11. Народна вул.
 12. Народний пров.
 13. Оборонний пров.
 14. Передова вул.
 15. Першотравнева вул.
 16. Піонерський пров.
 17. Червона площа
 18. Радянська вул.
 19. Червоноармійська вул.
 20. Червоноармійський пров.
 21. Червоногвардійська вул.
 22. 2 Червоногвардійська вул.
 23. Червоногвардійський пров.
 24. Червонозоряна вул.
 25. Червонопрапорна вул.
 26. 2 Червонопрапорна вул.
 27. 3 Червонопрапорна вул.
 28. Колгоспна вул.
 29. Радгоспна вул.
 30. Комсомольська вул.
 31. Комсомольський пров.
 32. Жовтнева вул. ??
 33. Ударників вул.
 34. Космічна вул.
 35. Комінтерну вул.
 36. Комунарів вул.
 37. Пролетарська вул.
 38. Паризької Комуни вул.
 39. Паризької Комуни пров.
 40. Борців Революції вул.
 41. Гагаріна вул.
 42. Чкалова вул.
 43. Стаханова вул.
 44. Леваневського вул.

Назви вулиць, пов’язані із іменами учасників революційного руху та «героїв» громадянської війни

 1. 26 Бакинськи комісарів вул.
 2. Олеко Дундича вул.
 3. Пархоменка вул.
 4. Сергія Лазо вул.
 5. Федька вул.
 6. Фурманова вул.
 7. Чапаєва вул.
 8. Боженка вул.
 9. Котовського вул.
 10. Котовського пров.
 11. Щорса вул.
 12. Якіра вул.
 13. Богацького вул.
 14. Матюшенка вул.
 15. Халтуріна пров.
 16. 9 Січня вул.
 17. Червоних партизан вул.
 18. Червоних партизан пров.
 19. Михайла Кощія вул.
 20. Михайла Кощія площа
Назви вулиць, пов’язані із Великою Вітчизняною та Другою світовою війнами

 1. Ватутіна вул.
 2. Ватутіна пров.
 3. Гастелло вул.
 4. Героїв Сталінграду вул.
 5. Героїчна вул.
 6. Героїчний пров.
 7. Демяна Коротченка вул.
 8. Дмитра Косаренка вул.
 9. Доватора вул.
 10. Доватора пров.
 11. Доватора проїзд
 12. Зої Космодемянської вул.
 13. Карбишева вул.
 14. Карбишева пров.
 15. Катерини Зеленко вул.
 16. Ковпака вул.
 17. Кожедуба вул.
 18. 20 років Перемоги вул.
 19. 9 Травня пров.
 20. Люби Шевцової вул.
 21. Матросова вул.
 22. Мірошниченка вул.
 23. Жукова вул. (спочатку Жданова)
 24. Молодої гвардії проїзд
 25. Муси Джаліля вул.
 26. Олега Кошового вул.
 27. Панфілова вул.
 28. Перемоги вул.
 29. Покришкіна вул.
 30. Раскової вул.
 31. Рибалка вул.
 32. Руднєва вул.
 33. Руднєва пров.
 34. Сумсько-Київських дивізій вул.
 35. Супруна вул.
 36. Гризодубової вул.
 37. Юліуса Фучика вул.
 38. Терезова пров.
 39. Лізи Чайкіної пров.
 40. Малиновського вул.
 41. Чекаліна вул.
 42. Черняхівського вул.
 43. Можайська вул.
 44. Заярного вул.
 45. Чеснова вул.
 46. Смирнова вул.
 47. Осипенко вул.
 48. Заслонова вул.
 49. Домбровського вул.

Назви вулиць, повязані з іменами діячів культури, науки, винахідництва
А. Українські

а) вчені
 1. Гамалія вул.
 2. Патона вул.
 3. Грушевського вул.
б) композитори
 1. Лисенка вул.
в) письменники
 1. Грабовського вул.
 2. Довженка вул.
 3. Довженка проїзд
 4. Івана Франка вул.
 5. Котляревського вул.
 6. Коцюбинського вул.
 7. Коцюбинського пров.
 8. Лесі Українки вул.
 9. Лесі Українки пров.
 10. Шевченка вул.
 11. Остапа Вишні вул.
 12. Павла Тичини вул.
 13. Панаса Мирного вул.
 14. Максима Рильського вул.
 15. Івана Багряного вул.
 16. Шевченка проспект
г) педагоги
 1. Макаренка вул.
 2. Макаренка пров.
д) театр
 1. Саксаганського пров.

Б. Російські

а) композитори
 1. Бородіна вул.
 2. Глінки вул.
 3. Даргомижського вул.
 4. Даргомижського проїзд
 5. Мусоргського вул.
 6. Прокофєва вул.
 7. Прокофєва проїзд
 8. Чайковського вул.
 9. Чайковського пров.
 10. Скрябіна вул.
 11. Римського-Корсакова вул.
 12. Лядова вул.
б) письмннники
 1. Аксакова вул.
 2. Бєлінського вул.
 3. Гайдара вул.
 4. Герцена вул.
 5. Гоголя вул.
 6. Горького вул.
 7. Горького площа
 8. Грибоєдова пров.
 9. Демяна Бєдного пров.
 10. Добролюбова вул.
 11. Добролюбова проїзд
 12. Достоєвського вул.
 13. Єсеніна вул.
 14. Жуковського вул.
 15. Короленка вул.
 16. Короленка проїзд
 17. Крилова вул.
 18. Купріна вул.
 19. Лебедєва-Кумача пров.
 20. Лермонтова вул.
 21. Лєскова вул.
 22. Лєскова пров.
 23. Чехова вул.
 24. Чехова пров.
 25. Льва Толстого вул.
 26. Льва Толстого пров.
 27. Маяковського вул.
 28. Маяковського пров.
 29. Некрасова вул.
 30. Некрасова пров.
 31. Огарьова пров.
 32. Островського вул.???
 33. Островського пров.???
 34. Пушкіна вул.
 35. Радищева вул.
 36. Твардовського вул.
 37. Тургенєва вул.
 38. Успенського вул.
 39. Фадєєва вул.
 40. Чернишевського вул.
 41. Рилєєва вул.
 42. Салтикова-Щедріна вул.
 43. Плещеєва пров.
в) вчені та винахідники
 1. Вавілова вул.
 2. Вавілова пров.
 3. Кулібіна вул.
 4. Докучаєва вул.
 5. Лобачевского вул.
 6. Ломоносова вул.
 7. Менделєєва вул.
 8. Мічуріна вул.
 9. Менделєєва пров.
 10. Тімірязєва вул.
 11. Сєченова вул.
 12. Павлова вул.
 13. Павлова пров.
 14. Ціолковського вул.
 15. Ползунова вул.
 16. Попова вул.
 17. Пирогова вул.
 18. Філатова вул.
г) художники
 1. Айвазовського вул.
 2. Айвазовського пров.
 3. Верещагіна вул.
 4. Левітана вул.
 5. Шишкіна вул.
 6. Перова вул.
 7. Перова проїзд
 8. Рєпіна вул.
 9. Сєдова вул.
 10. Сєрова вул.
 11. Сурікова пров.
г) театр
 1. Щепкіна вул.
 2. Станіславського вул.
д) скульптура
 1. Мухіної вул.

В. Зарубіжні

 1. Дарвіна вул.
 2. Дарвіна проїзд
 3. Джамбула вул.
 4. Шота Руставелі вул.
 5. Янки Купали вул.
 6. Янки Купали пров.

Якраз на прикладі цього елементу класифікації можна знайти чітке та унаочнене підтвердження, що таке русифікаторська політика комуністичної влади відносно всього українського в Україні. Наступна позиція також підтверджує цю тезу.


Назви вулиць, пов’язані з іменами політичних та військових діячів
А. Українські

 1. Богдана Хмельницького вул.
 2. Богдана Хмельницького проїзд
 3. Богуна вул.
 4. Богуна пров.
 5. Полуботка вул.
 6. Кармелюка вул.
 7. Сагайдачного вул.
 8. Калнишевського вул.

Б. Російські

 1. Єрмака вул.
 2. Кутузова вул.
 3. Несторова вул.
 4. Олександра Невського вул.
 5. Пугачова вул.
 6. Степана Разіна вул.
 7. Суворова вул.
 8. Суворова пров.
 9. Ушакова вул.
 10. Декабристів вул.
 11. Декабристів пров.
 12. Нахімова вул.

В. Зарубіжні

 1. Марата вул.
 2. Спартака вул.
 3. Спартака пров.
 4. Запотоцького вул.
 5. Запотоцького пров.Назви вулиць, повязані з природою
А. Дерева та квіти
 1. Абрикосовий пров.
 2. Барвінковий пров.
 3. Березова вул.
 4. Березовий пров.
 5. Берестова вул.
 6. Ботанічна вул.
 7. Бузкова вул.
 8. Виноградна вул.
 9. Виноградний пров.
 10. Вишнева вул.
 11. Горобинова вул.
 12. Горобиновий пров.
 13. Зелена вул.
 14. Калинова вул.
 15. Калиновий пров.
 16. Каштанова вул.
 17. Квіткова вул.
 18. Квітковий пров.
 19. Кленова вул.
 20. Кленовий пров.
 21. Липовий пров.
 22. Лісна вул.
 23. Малинова вул.
 24. Паркова вул.
 25. Плодова вул.
 26. Ромашковий пров.
 27. Садова вул.
 28. Садовий пров.
 29. Соснова вул.
 30. Хвойна вул.
 31. Хвойний пров.
 32. Фіалковий пров.

Б. Повязані з водою

 1. Берегова вул.
 2. Водна вул.
 3. Дунайська вул.
 4. Дунайський пров.
 5. Задунайська вул.
 6. Заливна вул.
 7. Заозерна вул.
 8. Заозерний пров.
 9. Зарічна вул.
 10. Ключова вул.???
 11. 1 Набережна річки Стрілки вул.
 12. 2 Набережна річки Стрілки вул.
 13. 2 Набережна річки Псел вул.
 14. Набережна річки Псел вул.
 15. Псільська вул.
 16. Псільський пров.
 17. Кринична вул.

В. Назви вулиць пов’язані просторовими
характеристиками, місяцями та порами року

 1. Августовська вул.
 2. Весняна вул.
 3. Весінній пров.
 4. Гайова вул.
 5. Гайовий проїзд.
 6. Широка вул.
 7. Ярова вул.
 8. 1 Лановий пров.
 9. 2 Лановий пров.
 10. Осіння вул.
 11. 1 Осінній пров.
 12. 2 Осінній пров.
 13. 1 Північний пров.
 14. 2 Північний пров.
 15. 1 Поперечна вул.
 16. 2 Поперечна вул.
 17. 1 Продольна вул.
 18. 2 Продольна вул.
 19. 3 Продольна вул.
 20. 4 Продольна вул.
 21. 5 Продольна вул.
 22. 6 Продольна вул.
 23. 7 Продольна вул.
 24. Продольний пров.
 25. 1 Продольний пров.
 26. 2 Продольний пров.
 27. Лінійна вул.
 28. Лугова вул.
 29. Майська вул.
 30. Нагірна вул.
 31. Надярна вул.
 32. Надярний пров.
 33. Південна вул.
 34. Підгірна вул.
 35. Польова вул.
 36. Полярна вул.
 37. Прорізний пров.
 38. Ранковий пров.
 39. Рубіжна вул.
 40. Січова вул.
 41. Сонячна вул.
 42. Степова вул.
 43. Східна вул.
 44. Східний пров.
 45. Вільний лужок вул.
 46. Західна вул.
 47. Кільцевий пров.
 48. Крайня вул.
 49. Низовий пров.
 50. Високий пров.
 51. Новорічна вул.
 52. Привокзальна вул.
 53. Привокзальна площа
 54. Нова вул.
 55. Новий проїзд
 56. Вільний пров.
 57. Тиха вул.

Назви вулиць, пов’язані із спортом

 1. Спортивна вул.
 2. Спортивний пров.
 3. Спортивний проїзд
 4. Стадіонний пров.
 5. Фізкультурна вул.

Назви вулиць, пов’язані із професійною діяльністю

 1. Лісопильний тупик
 2. Льотна вул.
 3. Машинобудівників вул.
 4. Металургів вул.
 5. Погранична вул.
 6. Промисловий пров.
 7. Профсоюзний пров.
 8. Реміснича вул.
 9. Робітнича вул.
 10. Робітниче селище вул.
 11. Труда вул.
 12. Фабрична вул.
 13. Авіаційний пров.
 14. Аеродромна вул.
 15. Аерофлотська вул.
 16. Аерофлотський пров.
 17. Академічний пров.
 18. Будівельників вул.
 19. Будівельників пров.
 20. Урожайна вул.
 21. Гончарна вул.
 22. Депутатська вул.
 23. Електронний пров.
 24. Заводська вул.
 25. Звязківців вул.
 26. Інститутська вул.
 27. Інститутський пров.
 28. Компресорна вул.
 29. Кооперативна вул.
 30. Ковалевський пров.
 31. Кузнечна вул.
 32. Кузнечний пров.
 33. 1 Заводська вул.
 34. 2Заводська вул.
 35. 3 Заводська вул.
 36. 4 Заводська вул.
 37. 1 Заводський пров.
 38. 2 Заводський пров.
 39. Шахтарська вул.
 40. Наукова вул.
 41. Театральна площа
 42. Шкільна вул.

Назви вулиць, пов’язані з іншими населеними пунктами

 1. Басівська вул.
 2. Білгородська вул.
 3. Білгородський пров.
 4. Битицький пров.
 5. Битицька вул.
 6. Білопільська вул.
 7. Білопільський шлях вул.
 8. Брянська вул.
 9. Вільшанська вул.
 10. Ганнівська вул.
 11. Запорізька вул.
 12. Калінінградська вул.
 13. Каховська вул.
 14. Київська вул.
 15. Кіровоградська вул.
 16. Кишинівський пров.
 17. Конотопська вул.
 18. Косівщинська вул.
 19. Косівщинський пров.
 20. Краснопільська вул.
 21. Курська вул.
 22. Курський проспект
 23. Лебединська вул.
 24. Штепівська вул.
 25. Юнаківська вул.
 26. 1 Краснопільська вул.
 27. 2 Краснопільська вул.
 28. 1 Севастопольська вул.
 29. 2 Севавстопольська вул.
 30. Харківська вул.
 31. 2 Харківська вул.
 32. Лохвицька вул.
 33. Луганська вул.
 34. Миргородська вул.
 35. Михайлівська вул.
 36. Миропільська вул.
 37. Нижньосироватська вул.
 38. Низівська вул.
 39. Оболонська вул.
 40. Одеська вул.
 41. Одеський пров.
 42. Охтирська вул.
 43. Піщанська вул.
 44. Піщанський пров.
 45. Полтавська вул.
 46. Путивльська вул.
 47. Роменська вул.
 48. Роменський пров.
 49. Севастопольський пров.
 50. Суджанський пров.
 51. Сумський пров.
 52. Токарівська вул.
 53. Токарівський пров.
 54. Хотінська вул.
 55. Черкаська вул.
 56. Чернігівська вул.
 57. Чортомлицька вул.
 58. Чугуївський пров.
 59. Тихоріцька вул.
 60. Тихоріцький пров.

Назви вулиць, пов’язані з іншими народами, країнами, історичними територіями.

 1. Поліська вул.
 2. Слобідська вул.
 3. Донська вул.
 4. Кримська вул.
 5. Словянська вул.
 6. Сербська вул.

Назви вулиць, пов’язані з відпочинком.

 1. Іподромна вул.
 2. Іподромний пров.
 3. Курортна вул.
 4. Санаторна вул.
 5. Санаторний пров.
 6. Дачний пров.
 7. Дачний проїзд.
 8. Пляжний пров.

Інші, в основному історичні (традиційні) назви вулиць, що не ввійшли до попередніх елементів класифікації

 1. Андріївський проїзд
 2. Баранівський пров.
 3. Білоусівський пров.
 4. Білоусівський проїзд
 5. Василівська вул.
 6. Василівський пров.
 7. Веретинівська вул.
 8. Веретинівський пров.
 9. Вигонопоселенська вул.
 10. Вокзальна (Привокзальна) вул.
 11. 2 Воробієвський пров.
 12. 2 Староріченська вул.
 13. Горова вул.
 14. Горовий проїзд
 15. Гудимівський пров.
 16. Замостянська вул.
 17. 2 Замостянська вул.
 18. Засумська вул.
 19. Книшовський пров.
 20. Козацький вал вул.
 21. Костюківський пров.
 22. Куликівська вул.
 23. Куликівський пров.
 24. Лазарцівський пров.
 25. Лепехівська вул.
 26. Майданівський пров.
 27. Нижньохолодногорська вул.
 28. Новолепехіська вул.
 29. Новомістенська вул.
 30. 1 Новопоселенська вул.
 31. 5 Новопоселенська вул.
 32. Новоселівська вул.
 33. Новоселівський пров.
 34. Олексіївська вул.
 35. Перекопська вул.
 36. Перекопський пров.
 37. 2 Перекопський пров.
 38. Писарівська вул.
 39. Привольний пров.
 40. Пришибська площа
 41. Пришибський пров.
 42. Самсоненківський пров.
 43. Слюсарівський пров.
 44. Соколина вул.
 45. Степаненківська вул.
 46. Стрільчанський пров.
 47. Тополянська вул.
 48. Тополянський пров.
 49. Холодногорська вул.
 50. Цимлянська вул.
 51. Шишкарівська вул.

Назви вулиць, пов’язані із посткомуністичною добою, відновлені, перейменовані (дані є неповними)

 1. Незалежності площа.
 2. Козацький проспект
 3. Петропавлівська вул.
 4. Соборна вул.
 5. Воскресенська вул.
 6. Іллінська вул.
 7. Троїцька вул.
 8. Михайла Лушпи проспект
 9. Івана Багряного вул.
 10. Шевченка проспект
 11. Калнишевського вул.
 12. Грушевського вул.
 13. Лучанська вул.
 14. Лучанська площа.
 15. Красовицького пров.
 16. Бориса Гмирі вул.
 17. Генерала Чібісова вул.
 18. Дерев’янка пров.
 19. Шевченка проспект
 20. В’ячеслава Чорновола вул.
 21. Нижньо-Соборна вул.
 22. Покровська площа
 23. Покровська вул.
 24. Олексія Береста вул.
 25. Академічний пров.

Таким чином, можна зробити і ще деякі висновки:
1. Як на нашу думку, то назв вулиць, повязаних із природою надмір і крім того багато випадкових. Таке враження, що чиновники вигадували ці назви нашвидкоруч, в останню мить, коли документ вже потрібно давати на підпис вищому начальству (приклад: назви вулиць у Ганнівці).
2. Багато однакових назв вулиць, різниця між ними тільки у першій цифрі (приклади: сім вулиць Продольних, три Червонопрапорні і т.п.). Крім цього однакові назви часто мають вулиці, провулки, площі (приклад: вулиця Свердлова,  провулок Свердлова, площа Свердлова і т.п.).


Отже, ще раз наголосимо, що чітко проглядає факт невідповідності між частиною назв вулиць і сьогоднішніми українськими реаліями; це і спонукає нас вийти із клопотанням про перейменування частини вулиць у місті Суми.
2005 рік